Υστεροσαλπιγγογραφία

Υστεροσαλπιγγογραφια  είναι μια διαγνωστική μέθοδος κατα την οποία απεικονίζεται η μήτρα και οι σάλπιγγες της γυναίκας, με τη χρήση της ακτινοσκόπισης και την εγχυση σκιαγραφικής ουσίας.
περισσότερα


Ακτινογραφίες
Το διαγνωστικό κέντρο διαθέτει ακτινολογικό σύστημα για τη πραγματοποίηση όλων των ακτινογραφίων  αλλά και ειδικών ακτινολογικών εξετάσεων.
περισσότερα


Πανοραμικές – Κεφαλομετρικές
Η πανοραμικές και οι κεφαλομετρικές ακτινογραφίες γίνονται με την βοήθεια ενός ακτινογραφικού μηχανήματος που λέγεται ορθοπαντομογράφος.
περισσότερα