Πανοραμική Ακτινογραφιά

Είναι η ακτινογραφική εικόνα του στόματος στην οποία απεικονίζονται τα δόντια της άνω και της κάτω γνάθου.
Η Πανοραμική Ακτινογραφία δίνει πληροφορίες σε σχέση με τον αριθμό, τη θέση και την ανάπτυξη όλων των δοντιών (ακόμα και αυτών που δεν έχουν προβάλλει ακόμα)

 

 

 

 

 

Κεφαλομετρική Ακτινογραφία

Eίναι μια ειδική πλάγια ακτινογραφία του προσώπου η οποία απεικονίζει τα οστά και το περίγραμμα του προσώπου σε ένα ακτινολογικό φίλμ.
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εξέταση για διάγνωση και τη θεραπεία των ορθοδοντικών προβλημάτων.