Υστεροσαλπιγγογραφία (ή αλλιώς Σαλπιγγογραφία) είναι μια διαγνωστική μέθοδος κατά την οποία απεικονίζεται η μήτρα και οι σάλπιγγες της γυναίκας, με τη χρήση της ακτινοσκόπισης και την έγχυση σκιαγραφικής ουσίας.

Η ακτινοσκόπηση είναι μια ειδική τεχνική λήψης δυναμικών εικόνων των εσωτερικών οργάνων του σώματος σε πραγματικό χρόνο. Με τη χρήση  της ακτινοσκόπησης γίνεται η  λήψη των κατάλληλων  ακτινογραφιών,  αφού προηγουμένως  χορηγηθεί σκιαγραφική ουσία μέσω  του  τραχηλικού στομίου στην μήτρα. Η σκιαγραφική ουσία κατευθύνεται από τη μήτρα προς τις σάλπιγγες και όλη της η πορεία παρατηρείται μέσω της οθόνης ακτινοσκοπήσεων.

Η Υστεροσαλπιγγογραφία είναι μια ακτινολογική εξέταση που εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο  σε γυναίκες που  αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη σύλληψη. Η εξέταση της υστεροσαλπιγγογραφίας   επιτρέπει στον ακτινολόγο να αξιολογήσει το σχήμα, τη δομή της κοιλότητας της μήτρας, αλλά και τη φυσιολογία των σαλπίγγων.