Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει βιοψία μίας βλάβης για να  αξιολογηθεί η επικινδυνότητα της. Με τη βιοψία γίνεται η λήψη δείγματος ιστού ή κυττάρων από τη βλάβη ώστε να μελετηθούν στο ανάλογο εργαστήριο. Στο ιατρείο μας πραγματοποιούνται βιοψίες του θυρεοειδούς αδένα, του μαστού και επιφανειακών ιστών υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.