Είναι μια νέα επαναστατική μέθοδος αξιολόγησης των παθήσεων με τη χρήση εξελιγμένων τεχνολογίας υπερήχων. Η ελαστογραφία στηρίζεται στην αρχή, σύμφωνα με την οποία ένας καλοήθης ιστός παρουσιάζει αυξημένη ελαστικότητα σε σχέση με ένα κακοήθη. Πρόκειται για μια μέθοδο απλή, γρήγορη, καθόλου επώδυνη και με υψηλό βαθμό επιτυχίας.