Ελαστογραφια Μαστού: Η ελαστογραφία μαστού είναι μία νέα τεχνική με υπερήχους, με την οποία μπορούμε να μετρήσουμε την ελαστικότητα των ιστών. Γίνεται στα πλαίσια του υπερηχογραφήματος και μπορεί να μας αναδείξει εάν ένα ογκίδιο είναι μαλακό ή σκληρό. Όταν το ογκίδιο είναι σκληρό έχει αυξημένη πιθανότητα να είναι κακόηθες. αποτελεί  μία πολύ αξιόπιστη μέθοδο για την διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Αν κατά το υπερηχογράφημα ο γιατρός διαπιστώσει κάποιο εύρημα, τότε μπορεί επί τόπου να το διερευνήσει με την ελαστογραφία. Με το έγχρωμο υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας των μαστών αναδεικνύεται η βλάβη σε αρχικό στάδιο. Μάλιστα πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η ελαστογραφία αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο με το οποίο μπορεί να βρεθεί αν ένα εύρημα είναι καλοήθες ή κακόηθες βάσει της σκληρότητάς του.