Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας είναι μια μη επεμβατική μέθοδος που χρησιμοποιείται για να μετρήθει η μάζα των οστών. Η μέτρηση της οστικής μάζας είναι απαραίτητη  για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος πιθανών κατάγματων και να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της θεραπευτικής αγωγής για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης.

Η οστεοπόρωση είναι μια μεταβολική πάθηση των οστών, που χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής των οστών.