Ελαστογραφία Μαστου- Δημοσιευση της Ιατρου Ακτινολόγου Μαρίας Β. Κελεμουρίδου