Μαγνητική Τομογραφία Μαστού (MRI)

Η Μαγνητική Τομογραφία του Μαστού αποτελεί μια ακριβή εξεταστική μέθοδο, που επιτρέπει την αξιόλογη διερεύνηση του μαστού. Είναι μια μη επεμβατική και ακίνδυνη μέθοδος, καθώς δεν υπάρχει χρήση ακτινοβολίας. Η μαγνητική τομογραφία στο μαστό δεν προτείνεται ως προληπτική εξέταση σε όλες τις γυναίκες. Είναι όμως, μια ιδιαιτέρα πολύτιμη διαγνωστική εξέταση στις περιπτώσεις γυναικών υψηλού κινδύνου και επιβαρυμένου ιατρικού ιστορικού. Στη πλειοψηφία των περιπτώσεων η μαγνητική τομογραφία συστήνεται συνδυαστικά με τις επαναληπτικές εξετάσεις μαστογραφίας.