ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ:


Ολες οι γυναικές με ενθέματα πρέπει να γνωρίζουν και να ζητούν τις ειδικές μαστογραφικές λήψεις για ενθέματα. Γυναίκες οι οποίες έχουν ενθέματα είτε για αισθητικούς λόγους είτε για λόγους αποκατάστασης μετα από επέμβαση πρέπει και να υποβάλλονται σε τακτικό προληπτικό έλεγχο με μαστογραφία. Είναι όμως σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα ενθέματα είναι αδιαπέραστα από τις ακτίνες. Υπάρχουν όμως ειδικές τεχνικές μαστογραφίας που μας βοηθουν να δούμε το παρεγχυμα του μαστου με πολύ μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα.
Στο εργαστήριο μας εξειδικευμένοι χειριστές σπρώχνουν προς τα πίσω τα ενθέματα με ειδική τοποθέτηση του μαστού στο μαστογράφο, ώστε ο μαζικός αδένας να προβάλει μπροστά και να μην επικαλύπτεται από το ένθεμα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να μετακινηθεί ο μαστός εκτός του ενθέματος και να φανεί πλήρως το τμήμα του μαστού που μας ενδιαφέρει στη μαστογραφία.
Ενημερωθείτε περεταίρω για την τεχνική απώθησης των ενθεμάτων και τα οφέλη της στο τμήμα μαστου μας