Υπερηχογράφημα μαστού

Η εξέταση του μαστού με τον υπέρηχο αποτελεί συμπληρωματική εξέταση της μαστογραφίας και χρησιμοποιείται για την περαιτέρω διερεύνηση των ευρημάτων από την μαστογραφία. Το υπερηχογράφημα μαστου αποτελεί μια εντελώς ανώδυνη και απόλυτα ασφαλή μέθοδο εξέτασης η οπολια γίνεται με χρήση των υπερήχων και έτσι δεν υπάρχει καθόλου δόση ακτινοβολίας. Με τη χρήση μηχανημάτων που διαθέτουν ειδικές κεφαλές για το μαστό και τη χρήση έγχρωμου υπερήχου (Doppler μελέτη), καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση των μικρών κύστεων καθώς και ιναδενωμάτων από τον ακτινολόγο. Επιπλέον, το υπερηχογράφημα προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης και των λεμφαδένων που περιλαμβάνονται στη μασχαλιαία περιοχή. Το υπερηχογράφημα μπορεί να προηγηθεί της μαστογραφίας σε περιπτώσεις γυναικών νεαρής ηλικίας.