Η έρευνα των παθήσεων του μαστού σε πρώιμο στάδιο βρίσκει πλέον ένα νέο σύμμαχο στην ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ (3D) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ

Η τομοσύνθεση είναι η καινούργια τεχνολογία απεικόνισης του μαστού, με υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια στη διάγνωση των παθήσεων του μαστού.   Με την τεχνολογία της τομοσύνθεσης, ο μαστός απεικονίζεται με πολλαπλές τομές του ενός χιλιοστού, με αποτέλεσμα να μπορούν να διακρίνονται οι φυσιολογικοί ιστοί από τη βλάβη. Με τη τεχνολογία της τομοσύνθεσης το μηχάνημα δε μένει σταθερό όπως στη κλασσική μαστογραφία αλλά κινείται πάνω στο μαστό δίνοντας πολλαπλές τομές του ενός χιλιοστού,  δημιουργώντας έτσι τρισδιάστατο αποτέλεσμα.

Μελετάμε έτσι το μαστό τομή-τομή με μεγάλη ακρίβεια, ξεπερνώντας την επιπροβολή των ιναδενικών στοιχείων που εμφανίζονται με τη κλασσική μαστογραφία. Η χρήση πλέον της τομοσύνθεσης με συνθετική μαστογραφία, η οποία προκύπτει από ανασύνθεση των εικόνων της τομοσύνθεσης ενδείκνυται σε γυναίκες με πυκνό μαστό ή με ενθέματα δίνοντας μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια στη μελέτη του μαστού.

Η ψηφιακή τομοσύνθεση αποτελεί επανάσταση στη έρευνα των παθήσεων του μαστού σε πρώιμο στάδιο επιτρέποντας το γιατρό να λαμβάνει μαστολογικές εικόνες με πολύ μεγάλη ακρίβεια με ακτινοβολία για την εξεταζομένη συχνά ίδια με αυτή της ψηφιακής μαστογραφίας.