Υπερηχογράφημα

Το υπερηχογράφημα είναι  μια ασφαλής και εντελώς  ανώδυνη εξέταση  η οποία χρησιμοποιείται ευρέως ως  διαγνωστική μέθοδος της ιατρικής.

Κατά της διάρκεια του υπερηχογραφηματος γίνεται απεικόνιση των οργάνων σε πραγματικό χρόνο, μέσω της εκπομπής ηχητικών κυμάτων υψηλών συχνοτήτων, ενώ δεν υπάρχει η παραμικρή έκθεση του εξεταζομένου σε ακτινοβολία.

‘Εγχρωμος Υπέρηχος – TRIPLEX


Η έγχρωμη υπερηχητική αγγειογραφία με τη μέθοδο Doppler ή αλλιώς Triplex όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζεται, είναι μια ειδική εφαρμογή του υπερηχογραφήματος για την αξιολόγηση της ροής του αίματος εντός των αγγείων σε πραγματικό χρόνο.

H έγχρωμη αγγειογραφία στηρίζεται στο φαινόμενο Doppler, το  οποίο  δημιουργείται από τη διαφορά συχνότητας των υπερήχων λόγω της κίνησης του αίματος εντός των αγγείων.

Έτσι καθίσταται δυνατή η  απεικόνιση της ροής του αίματος   καθώς  και η μελέτη της κατεύθυνσης και της ταχύτητας της ροής εντός των εξεταζόμενων αγγείων (αρτηριών ή φλεβών).

Κάποια από τα Triplex που  πραγματοποιούνται στο κέντρο μας είναι τα παρακάτω:
 

Triplex Καρωτίδων και Σπονδυλικών Αρτηριών
Triplex Αρτηριών Άνω και Κάτω Άκρων
Triplex Φλεβών Άνω και Κάτω Άκρων
Triplex Κοιλιακής Αορτής
Triplex Λαγονίων Αρτηριών
Triplex Νεφρικών αρτηριών