Πρόκειται για υψηλής ευκρίνειας υπερηχογράφημα που επιτρέπει την απεικόνιση επιφανειακών δομών για την αξιολόγηση κακώσεων που αφορουν μυς, τένοντες, νέυρα ή συνδέσμους(ρήξη στροφικού πετάλου, μυϊκές θλάσεις, κακώσεις τενόντων, έλεγχος αρθρίτιδας, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, αθλητικές κακώσεις κ.α)

Το μυοσκελετικό υπερηχογράφημα εχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

– Είναι εντελώς ανώδυνο και δεν εχει ακτινοβολία

– Πραγματοποιείται όταν υπάρχει αντένδειξη για μαγνητική τομογραφία (ύπαρξη βηματοδότη, αλλεργία σκιαγραφικού, μεταλλικά εμφυτεύματα)

– Ενδείκνυται σε κλειστοφοβικά άτομα

– Δυνατότητα επανέλεγχων για παρακολούθηση και καθοδηγούμενης χορήγησης φαρμάκων με τον υπέρηχο για θεραπεία.