Τriplex Αγγείων είναι το έγχρωμο Doppler υπερηχογράφημα είναι η υπερηχογραφική μέθοδος αξιολόγησης των αγγείων, όσον αφορά τη δομή τους, την ροή του αίματος σε αυτά καθώς την ταχύτητα ροής του αίματος. Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να εκτιμήσουμε το ποσοστό στένωσης ή την απόφραξη των αρτηριών ώστε να καθοριστεί και η θεραπευτική αντιμετώπιση. Επίσης αποτελεί μέθοδο εκλογής για την εκτίμηση της θρόμβωσης των φλεβών.

-Τriplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών,

-Triplex αρτηριών και φλεβών άνω και κάτω άκρων,

-Triplex  λαγονίων, νεφρικών αρτηριών,

-Triplex Κοιλιακής Αορτής

– Τriplex οσχέου και όρχεων