Η ψηφιακή μαστογραφία  είναι μια από τις πιο δημοφιλείς αλλά και αξιόπιστες μεθόδους απεικόνισης των παθήσεων του μαστού. Πρόκειται για ακτινολογική εξέταση η οποία επιτρέπει την απεικόνιση της μορφολογίας και της δομής των ανατομικών στοιχείων του μαστού συμβάλλοντας στην έγκαιρη απεικόνιση και διάγνωση παθολογικών αλλοιώσεων.

Η απεικονιστική αυτή μέθοδος, έχει υψηλή ευαισθησία, και η διαγνωστική της ακρίβεια ξεπερνά το 90%. Το διαγνωστικό μας πρωτοπορεί στον τομέα της ψηφιακής μαστογραφίας έχοντας ένα από τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, που παρέχει εικόνες με εξαιρετικά υψηλή ανάλυση, βοηθώντας έτσι στην πιο αποτελεσματική και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.