Μαστογραφία

Η μαστογραφία αποτελεί την βασική εξέταση όσον αφορά την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού και την διαφορική διάγνωση ευρημάτων από την ψηλάφηση του μαστού. Είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη διαγνωστική μέθοδος για τον εντοπισμό, τη διάγνωση αλλά και τη θεραπεία πολλαπλών παθήσεων του μαστού. Η πρώτη μαστογραφία προγραμματίζεται στην ηλικία μεταξύ 35 και 40 ετών. Σε ορισμένες γυναίκες με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου, ο έλεγχος του μαστου ξεκινά σε μικρότερη ηλικία. Φυσικά, η εξέταση πρέπει να γίνεται άμεσα σε περιπτώσεις υπόπτων ψηλαφητών ευρημάτων.